Czy możliwa jest spłata komornika w ratach?

By |

Jeżeli ktoś zastanawia się, jak wygląda kwestia komornik a spłata w ratach, to zdecydowanie skuteczniejszym rozwiązaniem są negocjacje z wierzycielem na początkowym etapie, w ostateczności z firma windykacyjną.

Gdy bankowi lub innej instytucji finansowej bądź osobie, wobec której ktoś ma zobowiązania, nie uda się porozumieć ze swoim dłużnikiem, mogą sprzedać dług firmie windykacyjnej, profesjonalnie zajmującej się ściąganiem należności.

Na tym etapie możliwe jest jeszcze dogadanie się, ponieważ w pierwszej kolejności firma windykacyjna będzie dążyła do polubownego załatwienia sprawy i z pewnością pójdzie na rękę klientowi wyrażając zgodę na rozłożenie zaległości na raty, a nawet na wynegocjowanie korzystnych terminów i wysokości spłat. Dopiero kiedy okaże się, że wielokrotne próby nawiązania kontaktu i ustalenia dogodnych warunków spłaty zadłużenia spalą na panewce, dłużnik unika wszelkich kontaktów i nie ma szans na odzyskanie wierzytelności ta drogą, firma windykacyjna może zdecydować o sprzedaży wierzytelności innej firmie lub skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika.

Jeżeli zatem ktoś zastanawia się, jak wygląda kwestia komornik a spłata w ratach, to zdecydowanie skuteczniejszym rozwiązaniem są negocjacje z wierzycielem na początkowym etapie, w ostateczności z firma windykacyjną, natomiast raczej nie z komornikiem.

Komornik wykonuje jedynie polecenia wierzyciela – banku czy firmy windykacyjnej i absolutnie nie od niego zależy odstąpienie od zajęcia konta bankowego czy wstrzymanie egzekucji nieruchomości. Jeżeli chcemy coś załatwić w sprawie zaległych płatności, trzeba porozumieć się nie z wykonawcą, jakim w gruncie rzeczy jest komornik, a z zleceniodawcą, to jest wierzycielem. Zatem zagadnienie typu: komornik a spłata w ratach praktycznie nie ma zastosowania.

Nie oznacza to jednak, żeby nie rozmawiać z komornikiem w ogóle, wręcz przeciwnie, przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego przewidują różne środki mające służyć pomocą dłużnikowi.

Nie ma zatem sensu unikanie kontaktu z komornikiem, może on bowiem pod naszą nieobecność zająć na przykład przedmioty służące do pracy zarobkowej, które nie podlegają egzekucji. Można natomiast wskazać inne sposoby zaspokojenia roszczeń finansowych, zaproponować coś w zamian.

Warto również wiedzieć, że zajęciu nie podlegają też różne środki czy świadczenia, na przykład świadczenia i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne, z pomocy społecznej, odszkodowania z ubezpieczeń osobowych i majątkowych do wysokości trzech czwartych, emerytury i renty do wysokości 25%, zarobki z tytułu umowy o pracę do 50%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *